top of page

כריזמה סוכנות לביטוח (2003) בע"מ

כריזמה סוכנות לביטוח נוסדה בתאריך 10.12.2003

בעלי תפקידים:

מנכ"ל – יצחק (צחי) מוסקוביץ, יליד 1980 , בוגר תואר

ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות.

 

סמנכ"ל – יריב אזולאי, יליד 1974 , סוכן ביטוח.

 

מנהלת העסקים - גב' לוגסי אני, סוכנת ביטוח.

כריזמה סוכנות לביטוח (2003) בע"מ נולדה מתוך אמונה כי ענף הביטוח הולך ומשתנה כל הזמן והיכולת להישאר עצמאי ורלוונטי, מחייבת יצירת מומחיות במוצרי נישה ביחד עם היכולת לטפח ולעודד הון אנושי מובחר, ותיק ומסור מתוך הבנה עמוקה כי ביטוח איננו מכירה של מוצר או צורך אלא שירות מתמשך לכל אורך חיי הלקוח.

עמידה ביעדים וערכים אלה הם שיצרו ערך מוסף ללקוחות החברה ולעובדיה.

לשמחתנו החזון הזה מגשים את עצמו בכל יום מחדש.

החברה מעניקה שירות ל- 12,000 מבוטחים וגובה פרמיה שנתית מצטברת של כ - 30,000,000 ₪.

בתחום הפיננסים – גמל, השתלמות וחסכון החברה מנהלת היקף נכסים עדכני של כ- 200,000,000 ₪ .

השירותים שלנו

ביטוח מחלות קשות

פוליסה זו מאפשרת לך לבחור סכום ביטוח, שישולם לך במקרה של אבחון אחת מהמחלות הקשות לפי הרשימה המופיעה בפוליסה וביניהן: סרטן, מחלות לב וכלי דם, שבץ מוחי, אי-ספיקת כליות סופנית, פרקינסון, סוכרת נעורים, שיתוק, עיוורון, כוויות קשות ועוד.

ביטוח תאונות אישיות

תאונות אישיות היא פוליסת ביטוח תאונות אישיות בפרמיה קבועה. הפוליסה כוללת, בין היתר, את הכיסויים הבאים; פיצוי למקרה מוות ונכות, פיצוי למקרה שברים וכוויות.

ביטוח מחלות הסרטן

פוליסת הביטוח מענקית סרטן מאפשרת לך לבחור סכום פיצוי חד-פעמי שישולם לך במקרה של גילוי מחלת הסרטן.

נכות תעסוקתית

עפ"י הפוליסה, פיצוי כספי יומי במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה, בתום תקופת המתנה הקבועה בפוליסה. הפיצוי היומי ניתן לתקופה כמוגדר בפוליסה ועל פי גיל ההצטרפות לביטוח.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי, כיסויי הבסיס לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח  מהשקל הראשון, ללא תלות בשירותי בריאות נוספים (שב"ן), תרופות מיוחדות וכיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל.

ביטוח חיים

פוליסת ביטוח חיים מקנה פיצוי כספי למשפחה במקרה של מוות.

 

 

ביטוח נסיעות לחו"ל

פוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל מיועדת לנוסעים המעוניינים בכיסוי רפואי רחב וביכולת להתאים את הכיסוי הביטוחי לאופי נסיעתם ולמצב בריאותם.

bottom of page